Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas

Jagiellonka

Pływalnia Jagiellonka

remont od 1 czerwca 2020 r. do marca 2021 r.


ul. Themersonów 1

tel. 24 262 58 69

e-mail: jagiellonka@mosirplock.pl


Dni i godziny otwarcia obiektu:

poniedziałek – sobota w godz. 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody o godz. 21.30)
niedziela w godz. 6.00 – 14.00 (ostatnie wyjście z wody o godz. 13.30)


Regulamin Pływalni Jagiellonka

Wyniki ostatnich badań wody na Pływalni Jagiellonka

Roczna ocena jakości wody na Pływalni Jagiellonka


CENY BILETÓW:

BILET

GODZ. 06:00 - 8:00

GODZ. 8:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY1

10,00 zł

0,17 zł

13,00 zł

0,22 zł

10,00 zł

0,17 zł

ULGOWY 2

7,00 zł

0,12 zł

9,00 zł

0,15 zł

7,00 zł

0,12 zł

WAKACYJNY 3

3,50 zł

0,06 zł

-

-

-

-

KARTA SENIORA
KARTA 3+

(tylko dla osób zdefiniowanych w

Płockiej Karcie Mieszkańca)

5,00 zł

0,08 zł

6,50 zł

0,11 zł

5,00 zł

0,08 zł

KARTA 3+ ULGOWY

(tylko dla osób zdefiniowanych w

Płockiej Karcie Mieszkańca)

3,00 zł

0,05 zł

4,00 zł

0,07 zł

3,00 zł

0,05 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ ICH OPIEKUNOWIE 4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

 

Za każdą rozpoczętą godzinę

WETERANI *

bezpłatnie

REZERWACJA TORU

40,00 zł - 40,00 zł - 40,00 zł -

SZKOLNY **

8,00 zł

Opiekun grupy - 11,00 zł

* Za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą o weteranach.

** Bilet dot. uczniów wszystkich rodzajów placówek oświatowych oraz studentów uczelni wyższych z Gminy Płock, po podpisaniu umowy z MOSiR Sp. z o.o.

UWAGA:
Opiekunowie grup zorganizowanych, wchodzący do strefy płatnej, ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem.


1 Dzieci do 3 lat bezpłatnie pod opieką opiekuna.

2 Dzieci, młodzież ucząca się do 25 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej), emeryci (za okazaniem legitymacji emeryta).
3 Dzieci i młodzież ucząca się do 18 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej.
4 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, których niepełnosprawność została potwierdzona legitymacją os. niepełnosprawnej lub orzeczeniem o:

- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),

- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,

- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.


Sprawdź naszą ofertę karty abonamentowej MOSiR Płock, dzięki której możesz zyskać nawet dodatkowe 50 zł do wykorzystania na naszych obiektach.


Zakochaj się w sporcie i bądź aktywny fizycznie!

#jagiellonka #pływanie #basen #woda #sport #rekreacja #mosirplock #sporttomosir #mosirtosport

 

 

 

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas