Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas

Jagiellonka

Pływalnia Jagiellonka

remont od 1 czerwca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r.


ul. Themersonów 1

tel. 24 262 58 69

e-mail: jagiellonka@mosirplock.pl


Dni i godziny otwarcia obiektu:

poniedziałek – sobota w godz. 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody o godz. 21.30)
niedziela w godz. 6.00 – 14.00 (ostatnie wyjście z wody o godz. 13.30)


Regulamin Pływalni Jagiellonka

Wyniki ostatnich badań wody na Pływalni Jagiellonka

Roczna ocena jakości wody na Pływalni Jagiellonka


CENY BILETÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

BILET

GODZ. 06:00 - 15:00

GODZ. 15:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY 1

8,00 zł

0,13 zł

10,00 zł

0,16 zł

8,00 zł

0,13 zł

ULGOWY 2

5,00 zł

0,08 zł

7,00 zł

0,11 zł

5,00 zł

0,08 zł

WAKACYJNY 3

2,50 zł

0,04 zł

-

-

-

-

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,00 zł

0,06 zł

5,00 zł

0,08 zł

4,00 zł

0,06 zł

KARTA 3+ ULGOWY

2,50 zł

0,04 zł

3,50 zł

0,06 zł

2,50 zł

0,04 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

 

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI 6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

REZERWACJA TORU

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

 

SZKOLNY*

6,00 zł

-

-

-

-

-

KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

-

-

150,00 zł

-

-

-

*BILET SZKOLNY
bilet dot. uczniów wszystkich rodzajów placówek oświatowych oraz studentów uczelni wyższych z Gminy Płock, po podpisaniu umowy z MOSiR Sp. z o.o. opiekun grupy – 9,00 zł/godz.

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni. Opiekunowie grup zorganizowanych, wchodzący do strefy płatnej, ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem.


CENY BILETÓW W DNIACH: SOBOTA - NIEDZIELA I ŚWIĘTA:

BILET

GODZ. 06:00 - 8:00

GODZ. 08:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY1

8,00 zł

0,13 zł

10,00 zł

0,16 zł

8,00 zł

0,13 zł

ULGOWY2

5,00 zł

0,08 zł

7,00 zł

0,11 zł

5,00 zł

0,08 zł

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,00 zł

0,06 zł

5,00 zł

0,08 zł

4,00 zł

0,06 zł

KARTA 3+ ULGOWY

2,50 zł

0,04 zł

3,50 zł

0,06 zł

2,50 zł

0,04 zł

WEEKENDOWY BILET RODZINNY*

22,00 zł

0,36 zł

22,00 zł

0,36 zł

22,00 zł

0,36 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI 6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

REZERWACJA TORU

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

40,00 zł

-

40,00 zł

-

40,00 zł

 

KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

*WEEKENDOWY BILET RODZINNY - bilet wstępu na pływalnię dla czterech osób, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia wraz z dziećmi w wieku 3 – 18 lat (obowiązuje w soboty i niedziele).

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni


1 Dzieci do 3 lat bezpłatnie pod opieką opiekuna.

2 Dzieci, młodzież ucząca się do 25 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej), emeryci (za okazaniem legitymacji emeryta).
3 Dzieci i młodzież ucząca się do 18 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej.
4 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona legitymacją os. niepełnosprawnej lub orzeczeniem o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
5 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, chcące otrzymać imienne karnety wstępu, muszą złożyć wniosek o wydanie karnetu uprawniającego do korzystania z obiektów MOSiR Płock, oraz przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Karnet wstępu jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać ze zryczałtowanej opłaty tylko i wyłącznie wraz z osobą posiadającą karnet MOSiR Płock Sp. z o.o.
6 Cenę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób posiadających status weterana lub weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr205 poz.1203) na podstawie okazania przez osobę korzystającą z obiektu dokumentu tożsamości oraz legitymacji weterana.


Sprawdź naszą ofertę karty abonamentowej MOSiR Płock, dzięki której możesz zyskać nawet dodatkowe 50 zł do wykorzystania na naszych obiektach.


Zakochaj się w sporcie i bądź aktywny fizycznie!

#jagiellonka #pływanie #basen #woda #sport #rekreacja #mosirplock #sporttomosir #mosirtosport

 

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas