Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas

Kobylanka

Pływalnia Kobylanka - procedury korzystania związane z COVID-19


ul. Kobylińskiego 28

tel. 24 262-51-86
e-mail: kobylanka@mosirplock.pl


Dni i godziny otwarcia obiektu:

poniedziałek – piątek w godz. 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30)
sobota w godz. 6.00 – 14.00 (ostatnie wyjście z wody 13.30)


W okresie wakacji od 29 czerwca do 31 sierpnia:

poniedziałek – piątek w godz. 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30)
sobota w godz. 7.00 – 15.00 (ostatnie wyjście z wody 14.30)


Regulamin Kobylanka


Wyniki ostatnich badań wody Kobylanka

Informujemy, że po ostatnich badaniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku woda na Kobylance spełnia wszystkie normy.


CENY BILETÓW:

RODZAJ BILETU

CENA ZA 1 GODZINĘ DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZIN

NORMALNY1

6,00 zł

0,10 zł

ULGOWY2

3,00 zł

0,05 zł

WAKACYJNY3

1,50 zł 0,03 zł

SENIOR KARTA 3+

3,00 zł

0,05 zł

KARTA 3+ ULGOWY

1,5 zł

0,02 zł

WEEKENDOWY BILET RODZINNY *

14,00 zł

0,23 zł

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

WETERANI6

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

REZERWACJA TORU

30,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

SZKOLNY **

4,00 zł

-

* WEEKENDOWY BILET RODZINNY – bilet wstępu na pływalnię dla czterech osób, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia wraz z dziećmi w wieku 3 – 18 lat (obowiązuje w soboty i niedziele).

** BILET SZKOLNY
bilet dot. uczniów wszystkich rodzajów placówek oświatowych oraz studentów uczelni wyższych z Gminy Płock, po podpisaniu umowy z MOSiR Sp. z o.o. Opiekun grupy 7,00 zł/godzinę - bez dopłaty.

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni. Opiekunowie grup zorganizowanych, wchodzący do strefy płatnej, ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem.


1 Dzieci do 3 lat bezpłatnie pod opieką opiekuna.

2 Dzieci, młodzież ucząca się do 25 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej), emeryci (za okazaniem legitymacji emeryta).
3 Dzieci i młodzież ucząca się do 25 lat za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej
4 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona legitymacją os. niepełnosprawnej lub orzeczeniem o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
5 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, chcące otrzymać imienne karnety wstępu, muszą złożyć wniosek o wydanie karnetu uprawniającego do korzystania z obiektów MOSiR Płock, oraz przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Karnet wstępu jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać ze zryczałtowanej opłaty tylko i wyłącznie wraz z osobą posiadającą karnet MOSiR Płock Sp. z o.o.
6 Cenę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób posiadających status weterana lub weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr205 poz.1203) na podstawie okazania przez osobę korzystającą z obiektu dokumentu tożsamości oraz legitymacji weterana.


Sprawdź naszą ofertę karty abonamentowej MOSiR Płock, dzięki której możesz zyskać nawet dodatkowe 50 zł do wykorzystania na naszych obiektach.


Zakochaj się w sporcie i bądź aktywny fizycznie!

#kobylanka #woda #basen #pływalnia #pływanie #mosirpłock #sporttomosir #mosirtosport

Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas