Napisz do nas
biuro@mosirplock.pl

Zadzwoń do nas

Podolanka

Pływalnia Podolanka - procedury korzystania związane z COVID-19


ul. Czwartaków 6

tel. stanowisko kasowe 24 267 83 26

tel. biuro obsługi 24 267 83 24

e-mail: podolanka@mosirplock.pl


 


Dni i godziny otwarcia obiektu

pływalnia:

poniedziałki – soboty w godz. 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30)
niedziele w godz. 10.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30)

sauna:

poniedziałki – soboty w godz. 7.00 – 21.30
niedziele w godz. 11.00 – 21.30


Regulamin Pływalni Podolanka

Regulamin Zjeżdżalni

Regulamin Sauny

Instrukcja korzystania z Sauny


Wyniki ostatnich badań wody Podolanka

Informujemy, że woda na Podolance jest cyklicznie poddawana badaniom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku i spełnia wszystkie normy.CENY BILETÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

BILET

GODZ. 06:00 - 15:00

GODZ. 15:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY1

9,00 zł

0,15 zł

12,00 zł

0,20 zł

9,00 zł

0,15 zł

ULGOWY 2

6,00 zł

0,10 zł

9,00 zł

0,15 zł

6,00 zł

0,10 zł

WAKACYJNY 3

3,00 zł

0,05 zł

-

-

-

-

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,50 zł

0,07 zł

6,00 zł

0,10 zł

4,50 zł

0,07 zł

KARTA 3+ ULGOWY

3,00 zł

0,05 zł

4,50 zł

0,07 zł

3,00 zł

0,05 zł

SAUNA

12,00 zł 0,20 zł W CENIE BILETU W CENIE BILETU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

 

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

AEROBIK W WODZIE - - 16,00 zł 0,20 zł - -

REZERWACJA TORU

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

 

SZKOLNY**

7,00 zł

-

-

-

-

-

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA - - 150,00 zł - - -

*BILET SZKOLNY
bilet dot. uczniów wszystkich rodzajów placówek oświatowych oraz studentów uczelni wyższych z Gminy Płock, po podpisaniu umowy z MOSiR Sp. z o.o. Opiekun grupy – 10,00 zł/godz.

UWAGA:
Czas podany przy biletach obejmuje korzystanie ze strefy płatnej na pływalni. Opiekunowie grup zorganizowanych, wchodzący do strefy płatnej, ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem.


CENY BILETÓW W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

BILET

GODZ. 06:00 - 8:00

GODZ. 8:00 - 20:00

GODZ. 20:00 - 22:00

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ
MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

1 GODZINA

DOPŁATA ZA KAŻDĄ MINUTĘ POWYŻEJ 1 GODZINY

NORMALNY 1

9,00 zł

0,15 zł

12,00 zł

0,20 zł

9,00 zł

0,15 zł

ULGOWY 2

6,00 zł

0,10 zł

9,00 zł

0,15 zł

6,00 zł

0,10 zł

KARTA SENIORA
KARTA 3+

4,50 zł

0,07 zł

6,00 zł

0,10 zł

4,50 zł

0,07 zł

KARTA 3+ ULGOWY

3,00 zł

0,05 zł

4,50 zł

0,07 zł

3,00 zł

0,05 zł

WEEKENDOWY BILET RODZINNY*

26,00 zł 0,43 zł 26,00 zł 0,43 zł 26,00 zł 0,43 zł

SAUNA

W CENIE BILETU W CENIE BILETU W CENIE BILETU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 4

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ5

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

WETERANI 6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

REZERWACJA TORU

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

-

KORZYSTANIE Z WYDZIELONEJ CZĘŚCI NIECKI REKREACYJNEJ

50,00 zł

-

50,00 zł

-

50,00 zł

 

*WEEKENDOWY BILET RODZINNY - bilet wstępu na pływalnię dla czterech osób, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia wraz z dziećmi w wieku 3 – 18 lat (obowiązuje w soboty i niedziele).


1 Dzieci do 3 lat bezpłatnie pod opieką opiekuna.

2 Dzieci, młodzież ucząca się do 25 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej), emeryci (za okazaniem legitymacji emeryta).
3 Dzieci i młodzież ucząca się do 18 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej.
4 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona legitymacją os. niepełnosprawnej lub orzeczeniem o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, ze. zm.),
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
5 Cenę w wysokości 1,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla:
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym.
- osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, chcące otrzymać imienne karnety wstępu, muszą złożyć wniosek o wydanie karnetu uprawniającego do korzystania z obiektów MOSiR Płock, oraz przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Zarząd MOSiR odpowiednim zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej. Karnet wstępu jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać ze zryczałtowanej opłaty tylko i wyłącznie wraz z osobą posiadającą karnet MOSiR Płock Sp. z o.o.
6 Cenę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę stosuje się dla osób posiadających status weterana lub weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr205 poz.1203) na podstawie okazania przez osobę korzystającą z obiektu dokumentu tożsamości oraz legitymacji weterana


Sprawdź naszą ofertę karty abonamentowej MOSiR Płock, dzięki której możesz zyskać nawet dodatkowe 50 zł do wykorzystania na naszych obiektach.


Zakochaj się w sporcie i bądź aktywny fizycznie!

#podolanka #pływanie #basen #woda #sport #rekreacja #mosirplock #sporttomosir #mosirtosport


Vision eyeglass

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, zadzwoń do nas